Ardek

Stichting Hulpverlening Ardek

Stichting Ardek heeft een ANBI-erkening.

De stichting Hulpverlening Ardek is opgericht met als doel:

1. a. het bevorderen van jeugdzorg en onderwijs door hulpverlening aan en ondersteuning van organisaties die onderwijs geven aan kinderen in achterstandssituaties;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.
3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het financieel of op andere wijze ondersteunen van organisaties die op dit terrein werkzaam zijn.

Ook voor stichting Ardek heeft de ANBI-status .

Het bestuur bestaat uit:

Rien de Kievit, voorzitter

Renze Boersema, 2e voorzitter

Mieke Loef-ten Hoeve, lid

Floris Koster, lid

Stichting Ardek is telefonisch bereikbaar onder nr. 06-51320771 of per mail:

stichtingardek@gmail.com

Jaarverslagen:

Jaarrekening 2018-2019