Hulp aan Ambohinihadnana

In 2023 verwoeste de cycloon Freddy een groot deel van de scholen in Vohilava, een landstreek ten westen van de havenstad Mananjary. Deze havenstad ligt aan de oostkust, zo’n 550 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Antananarivo.

Onze stichting heeft een Geef-actie opgezet om hier hulp te bieden.

Het schoolgebouw is helemaal nieuw gebouwd.

Hieronder een foto- en video-impressie.