Nieusbrief 9 Hoe gaat het op school?

Hoe gaat het op school?

 

Ondanks de vakantie gaan de ontwikkelingen op school toch door. Er is dan de laatste maanden geen onderwijs meer gegeven, maar er is wel een belangrijke andere activiteit geweest, of eigenlijk twee. Maar laten we eerst nog even kijken naar de maanden voor de vakantie begon.

Diploma’s:

Op een eiland als Madagaskar hebben de scholen ook te maken met instanties als schoolinspectie en uitgebreide regelgeving. Zo is er bijvoorbeeld ook leerplicht, alleen, helaas, geen handhaving op dit gebied en ook geen facilitering voor de scholen. Maar willen wij dat onze kinderen een erkend diploma krijgen, dan dient men zich te houden aan tal van (strakke) regels.

De kinderen maken toetsen voor de verschillende overgangen naar hogere klassen. En die worden gecontroleerd door “rijksgecommiteerden”. Met ons team zijn we nu aan het bespreken hoe op een goede wijze deze resultaten bijgehouden kunnen worden. Zo zijn wij benieuwd naar het aantal leerlingen dat naar het vervolgonderwijs gaat.

We weten het percentage (22%) van afgelopen jaar. Maar de vraag is nog niet beantwoord waarom dit percentage zo laag is. Hebben zo weinig leerlingen de test gehaald of zijn er zo weinig mogelijkheden om daadwerkelijk naar dat vervolgonderwijs te gaan. Het vermoeden is het laatste. De kinderen moeten, voor deelname aan het voortgezet onderwijs, het dorp uit. En gezien de slechte wegen en het ontbreken van openbaar vervoer betekent het dat ze “in de kost” moeten. En dat is zwaar voor de ouders en voor de twaalfjarigen.

Medisch onderzoek:

Tijdens de vakantie is een grote wens van ons in vervulling gegaan: alle kinderen zijn door een medisch team onderzocht. Een groep vrijwilligers met medische achtergrond, een arts en verpleegkundigen, hebben alle kinderen onderzocht. Ook zijn er notities gemaakt, dossiers aangelegd om te kunnen zien hoe de gezondheid van de kinderen zich ontwikkelt. We hopen binnenkort nadere informatie hierover te krijgen.

Klaslokalen:

Het lokaal gebouwd door de Australiërs

En tijdens de vakantie is er nog een ander groot werk gestart. Onze school kent 4 klassen, 4 klaslokalen. Twee lokalen zijn gevestigd in een eenvoudig gebouw wat een jaar of vijf geleden is gebouwd door Australische vrijwilligers samen met de plaatselijke bevolking, één klaslokaal is gevestigd in een oud kerkje.

Het oude gebouw.

Hiervan is het dak lek en de verf van de muren is volkomen afgebladderd. En een laatste lokaal is gevestigd in een uitbouw van het huidige kerkgebouw. Hierin zaten de kleuters. Dit gebouw had een toegangstrap met treden van zo’n dertig centimeter hoog. Best lastig voor volwassenen, laat staan voor die kleintjes.

De leraren voor de ingang van het lokaal voor de kleuters.

Nu heeft de kerk dat lokaal weer voor eigen activiteiten nodig. Daarom is door de bevolking (lees de ouders) besloten een nieuw gebouw neer te zetten, vergelijkbaar met het eerdergenoemde gebouw. Ze hebben een deel van de bouwmaterialen aangeschaft. Veel werk zal door de ouders gedaan worden. In eerste instantie bouwen ze één lokaal. Dan is het geld op. Voor het tweede lokaal is een bedrag nodig van ca. € 1.200 tot € 1.500. Wij zijn in overleg om te kijken welke mogelijkheden wij zien.

De voorraad bouwmaterialen.
Het bouwterrein wordt in gereedheid gebracht.
De eerste helft van het gebouw wordt neergezet.
Een groep kan starten na de vakantie.