Financiële informatie

Onze stichting is ANBI-gecertifieerd. Dat betekent dat giften en donaties aan onze stichting in aanmerking komen voor fiscale aftrekbaarheid.

Bank: NL 89 ABNA 052 4740 828

ANBI/RSIN: 8561.17.067

FISCALE AFTREKBAARHEID

Wij kregen wat vragen hoe het zit met de aftrekbaarheid van donaties.

In principe zijn giften aan Stichting Faniampiana Sekoly Malagasy fiscaal aftrekbaar. Onze stichting heeft namelijk een ANBI-certificering. Als de toezegging wordt gedaan voor 5 jaar of langer dan kan jaarlijks het volledige bedrag in mindering gebracht worden op het belastbaar inkomen. Is het korter dan 5 jaar dan wordt er op het totaalbedrag van giften per jaar (totaalbedrag wil zeggen al de betaalde giften in een jaar) een aftrek toegepast van 1% van het belastbaar inkomen. Het restant bedrag is dan tot een maximum van 10% van dat inkomen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Toezeggen voor wat langere termijn heeft dus zijn voordelen. Als je dit wilt kunnen wij dat allemaal (kosteloos) regelen.

jaarverslag 2023

Jaarrekening 2023

Reserveringen in het jaarverslag 2023

Jaarrekening 2022

Jaarverslag 2022

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z3fol-2022 (1)

Jaarrekening-2021

jaarverslag 2021

en officiële ANBI-rapport 2022: standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol 2022

Klik hieronder voor voorgaande jaarverslagen:

jaarverslag 2016

jaarverslag 2017

jaarverslag 2018

jaarverslag-2019

Exploitatierekening en balans SFSM 2020

jaarverslag 2020

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z1fol

Bank: NL 89 ABNA 052 4740 828

ANBI/RSIN: 8561.17.067